et | en

Miks mina ja Bruno Braun otsustasime koostada loengu poistest lastevanematele?

Praktiseerivate holistiliste psühhoterapeutidena oleme järjest tugevamini tunnetanud, et meie probleemid meestena on pärit paljuski meie lapsepõlvest. Räägime poistest ja mitte tüdrukutest, sest just esimestel on tihtilugu suureks sirgudes raskem elus hakkama saada. Seda kinnitab ka kurvastav statistika, mille kohaselt on nii meeste keskmine surevus, kuritegevuse- ja töötuse määr, kui ka enesetappude arv naistega võrreldes oluliselt suurem.


Samuti oleme lapsevanematena tunnetanud, kui oluline on laste kasvatamisel vaadata ka iseendale otsa ning tunnistada, et mitmed lastega seotud probleemid võivad olla just meie endi poolt põhjustatud.


Nimetatud tõdemustest kasvas välja soov jagada seda sõnumit lisaks klientidele ka laiemale lastevanemate ringile, kellel oleks seeläbi võimalik oma päritolupere negatiivseid käitumismustreid oma laste puhul vältida ning kes oleksid valmis harmoonilise peresuhte nimel vajadusel ka iseennast muutma.