et | en

Raamatu "Tardunud pik" tutvustus

Televisioon ja selle osalt küllaltki probleemne mõju on teema, mis muutub üha aktuaalsemaks ka Eestis, eriti laste puhul. Üha enam on vaja rääkida kooli- ja tänavavägivallast, mille ajendiks on sageli teleris nähtud filmide ja saadete sisu. Vähem aga teatakse ja räägitakse laste vastu suunatud varjatud vägivallast, mida esmapilgul on ehk raske ära tunda.

 

Kes on mõelnud sellele, et kui lubame lapsi teleri ette ega piira vaatamisaega, siis kahjustame nende kehalist, hingelist ja vaimset arengut nii sügavalt, et hiljem pole seda võimalik korvata? Kas teatakse, et paljud käitumishäired, kasvatus- ja õpiraskused on laste liialdusteni kalduva telerivaatamise tagajärg?

 

Seda on näidanud viimastel aastakümnetel teostatud põhjalikud uurimused, millele raamatu autor suuresti toetub. Raamat kutsub teleriga teadlikumalt ümber käima ning püüab vanematele ja kasvatajatele nähtavaks teha võimalikke ohtusid, mis on telerivaatamisega seotud.