et | en

Sinu arvamus poiste teemalise loengu kohta

Sinu tagasiside on meie jaoks väga väärtuslik ja me kasutame seda infot loengu paremaks tegemiseks.
 

Sinu täisnimi: 

Sinu e-post:  

Sinu arvamus:

Oma arvamuses võid lähtuda järgmistest küsimustest:

1. Mis oli loengust tulenev suurim kasu sinu jaoks?
2. Millist loengu osa nautisid sa enim ja miks?
3. Milline osa vajaks veel parandamist ja täiendamist, mis teemal sooviksid meilt loengut tulevikus?

4. Kellele sa seda loengut soovitaksid?

 Luban avaldada oma arvamuse koos nimega

Kui lubad oma arvamuse avadalda, siis kasutame seda selleks, et näidata, mida inimesed selle loengu kohta arvasid, e-posti aadress avaldamisele ei kuulu.

 

Aitäh oma mõtete jagamise eest. Me tõeliselt hindame seda!

Ardo ja Bruno